1. betning

  betning, behandling av utsäde i syfte att förebygga spridning av växtsjukdomar och skadedjur.
 2. beteendegenetik

  beteendegenetik, vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet.
 3. beteendemodifikation

  beteendemodifikation, benämning på inlärningspsykologiska metoder som används i beteendeterapi.
 4. avvikande beteende

  avvikande beteende, sociologisk term för beteende som bryter mot gruppens eller samhällets etablerade normer.
 5. klassisk betingning

  klassisk betingning, form av inlärning, se betingning.
 6. operant betingning

  operant betingning (av senlatin operans ’verksam’, av latin operor ’arbeta’, ’vara sysselsatt med’, ’utföra’), instrumentell betingning, form av inlärning som uppkommer när en viss handling eller ett visst beteende leder till en belöning, varvid handlingen med ökande sannolikhet kommer att upprepas.
 7. betalningsföreläggande

  betalningsföreläggande, ett sätt att kräva betalning av en gäldenär med hjälp av domstol.
 8. betänketid

  betänketid, juridisk term enligt äktenskapsbalken.
 9. beteckning

  beteckning, vanligtvis internationellt överenskommen förkortning eller symbol för storheter och måttenheter.
 10. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.