1. betalipoprotein

  betalipoprotein, β-lipoprotein, LDL ( low density lipoprotein), partiklar i blodet som transporterar blodfett, framför allt kolesterol.
 2. betalningsföreläggande

  betalningsföreläggande, ett sätt att kräva betalning av en gäldenär med hjälp av domstol.
 3. Betelgeuse

  Betelgeuse, Betelgeuze, α Orionis, mestadels natthimlens tionde ljusaste stjärna, belägen i stjärnbilden Orion, där den är anmärkningsvärd genom sitt rödaktiga ljus.
 4. beta

  beta, spelterm: att göra en insats, företrädesvis i kortspel, t.ex. poker.
 5. bets

  bets, färgämne löst i vatten eller alkohol.
 6. betablockerare

  betablockerare, β-blockerare, detsamma som betareceptorblockerare.
 7. betning

  betning, behandling av textilier med betmedel i samband med färgning eller tryckning.
 8. beteendeanalys

  beteendeanalys, den inledande delen av en beteendeterapi.
 9. beting

  beting, avtalad ersättning för i förväg särskilt avgränsad arbetsuppgift (t.ex. städning av viss golvyta); uttrycker används ibland med syftning på själva arbetsuppgiften.
 10. betakaroten

  betakaroten, β-karoten, fettlösligt förstadium till vitamin A.