1. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 2. Devon

  Devon, Devonshire, ceremoniellt grevskap i sydvästra England, Storbritannien; 6 707 km2, 1,2 miljoner invånare (2014).

 3. rödbeta

  rödbeta, Beta vulgaris Rödbeta-gruppen, sortgrupp av arten beta i familjen amarantväxter.
 4. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 5. miljö

  miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 6. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 7. valross

  valross, Odobenus rosmarus, den enda arten i sälfamiljen valrossar ( Odobenidae).
 8. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 9. vall

  vall, mark besådd med främst gräs- och ärtväxter, s.k. vallväxter, för slåtter eller bete.
 10. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.