1. kohäger

  kohäger, Bubulcus ibis, art i fågelfamiljen hägrar.
 2. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 3. tun

  tun, äldre benämning på gårdsplan, gräsmatta eller inhägnad gräsvall för bete, belägen i direkt anslutning till bebyggd gård.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 6. Bet

  Bet, Beth, kvinnonamn, kortform av Elisabet(h).
 7. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 8. bete

  bete, lockmedel som används i fällor för fångst av djur.
 9. bet din

  bet din, judisk domstol, se Sanhedrin.
 10. bets

  bets, färgämne löst i vatten eller alkohol.