1. människosyn

  människosyn är en uppfattning om hur människor är i grunden, det vill säga vilka egenskaper och möjligheter människor för det mesta har.

 2. Kenya

  Kenya är ett land i östra Afrika.

 3. jättebläckfiskar

  jättebläckfiskar, Architeuthis, släkte tioarmade bläckfiskar med 3–10 arter.
 4. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.
 5. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.

 6. pedagogik

  pedagogik är ett ämne där man studerar sådant som har att göra med uppfostran och undervisning.
 7. epitel

  epitel, sammanfattande term för en stor grupp av specialiserade celler hos flercelliga djurarter.
 8. homo oeconomicus

  homo oeconomicus, den uteslutande ekonomiskt beräknande människan, modellperson, främst i klassisk nationalekonomi, för att illustrera konsekvenser av handlande utifrån egenintresse och vinstbegär.
 9. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 10. noshörningar

  noshörningar, Rhinocerotidae, familj uddatåiga hovdjur med fem nutida arter och flera utdöda.