1. jättebläckfiskar

  jättebläckfiskar, Architeuthis, släkte tioarmade bläckfiskar med 3–10 arter.
 2. gädda

  gädda, Esox lucius, art i familjen gäddfiskar.
 3. ökenspridning

  ökenspridning innebär att öknar blir större eller att nya öknar bildas.
 4. får

  får är ett släkte getdjur.
 5. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.

 6. get

  get, art i familjen slidhornsdjur.
 7. fördrag

  fördrag är en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera länder som representanter för länderna har undertecknat.
 8. Bet

  Bet, Beth, kvinnonamn, kortform av Elisabet(h).
 9. Brachiosaurus

  Brachiosaurus är ett släkte ödlehöftade dinosaurier som levde för 155–145 miljoner år sedan.

 10. citronsyra

  citronsyra, 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, förekommer i många växter, t.ex. i betor, citroner och andra sura frukter, men också allmänt i vävnader hos djur.