1. Betesda

  Betesda, en dubbeldamm i det antika Jerusalems nordöstra hörn, numera utgrävd.
 2. beteckning

  beteckning, vanligtvis internationellt överenskommen förkortning eller symbol för storheter och måttenheter.
 3. beteendevetenskap

  beteendevetenskap, samlingsterm för de samhällsvetenskaper där individens eller gruppens beteende är ett väsentligt studieobjekt.
 4. Betelgeuse

  Betelgeuse, Betelgeuze, α Orionis, mestadels natthimlens tionde ljusaste stjärna, belägen i stjärnbilden Orion, där den är anmärkningsvärd genom sitt rödaktiga ljus.
 5. bete

  2be`te subst. ~n betar ORDLED: bet-en
  Svensk ordbok
 6. bete

  1be`te subst. ~t ~n ORDLED: bet-et
  Svensk ordbok
 7. kognitiv beteendeterapi

  kognitiv beteendeterapi, KBT, form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori.

 8. matematiska beteckningar

  matematiska beteckningar, speciella symboler som används inom matematiken.
 9. betesvall

  betesvall, betesmark på åker.
 10. beteskultur

  beteskultur, åtgärder avsedda att åstadkomma en god kvalitet på ett bete.