1. betestraj

  betestraj, spår som haren lämnar under sitt näringssök.
 2. betesfälla

  betesfälla, fångstanordning försedd med attraktiva födoämnen eller doftmedel som lockar djur till en fälla där de fångas eller dödas.
 3. betesdaggkåpa

  betesdaggkåpa, Alchemilla monticola, art i familjen rosväxter.
 4. beteende

  beteende, inom zoologin summan av ett djurs alla rörelser, åtbörder och signaler, både synliga och osynliga.
 5. beteendeobservation

  beteendeobservation, systematisk kartläggning av människors och djurs aktivitet i olika situationer.
 6. beteendegenetik

  beteendegenetik, vetenskapen om det biologiska arvets och miljöns betydelse för individuella skillnader i beteendet.
 7. betesvad

  betesvad, detsamma som agnvad.
 8. betestolerans

  betestolerans, det förhållandet att vissa växter utvecklas särskilt väl i betesmarker, där de trots djurens betning håller sig kvar eller till och med ökar.
 9. beteendeanalys

  beteendeanalys, den inledande delen av en beteendeterapi.
 10. betelnöt

  betelnöt, annat namn på arekanöt, frö från arekapalm.