1. trycka

  tryck`a verb tryckte tryckt, pres. trycker ORDLED: tryck-er SUBST.: tryckande (till 1,3 och 4), tryckning (till 1 och 3); tryck (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. mål

  mål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mål-et
  Svensk ordbok
 3. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok
 4. öra

  ö`ra subst. ~t öron ORDLED: ör-at
  Svensk ordbok
 5. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 6. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 7. hög

  1hög adj. ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 8. slag

  slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag-et
  Svensk ordbok
 9. till

  1till prep.
  Svensk ordbok