1. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 2. spö

  spö, fiskeredskap vars främsta funktion är att underlätta utkast av betet samt hemtagning av fisken.
 3. mustang

  mustang, samlingsnamn på Nordamerikas förvildade hästar.
 4. vildkanin

  vildkanin, Oryctolagus cuniculus, art i familjen harar och kaniner.

 5. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 6. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 7. tackel

  tackel, konstruktion på fiskelinan vid vilken betet fästes, främst vid mete och havsfiske.
 8. våtfluga

  våtfluga, flugfiskebete som används då betet skall befinna sig helt under vattenytan.
 9. antikink

  antikink, anordning som förhindrar att linan tvinnas vid fiske med roterande beten.
 10. saxfiske

  saxfiske, metod för fiske efter framför allt gädda från is.