1. Tåsjö

  Tåsjö, församling i Härnösands stift, Strömsunds kommun, Ångermanland (Jämtlands län); 1 483 invånare (2016).

 2. nötkreatur

  nötkreatur, ko, tamko, nötboskap, tamboskap, Bos taurus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.

 3. vitklöver

  vitklöver, Trifolium repens, art i familjen ärtväxter.
 4. bly

  bly är en blågrå metall.

 5. får

  får, Ovis, släkte slidhornsdjur med fem arter i bergsområden på norra halvklotet, bland annat argalifår, mufflonfår och tjockhornsfår.
 6. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 7. concordiakurva

  concordiakurva.
 8. krita

  krita, geologisk period, ca 146–66 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under kritperioden.
 9. by

  by är en grupp gårdar och hus på landsbygden.
 10. gräsbetessjuka

  gräsbetessjuka, dödlig sjukdom som drabbar häst, framför allt under betessäsongen.