1. flugfiske

  flugfiske, sportfiskemetod där betet utgörs av en fluga som skall efterlikna t.ex. en insekt eller ett fiskyngel.
 2. ostertagios

  ostertagios, sjukdom hos idisslare orsakad av arter i rundmasksläktet Ostertagia.
 3. hjorthägn

  hjorthägn, inhägnat område avsett för produktion av hjortvilt.
 4. fäbodväsen

  fäbodväsen, en form av extensiv boskapsskötsel, som innebär att boskapen förs ut på sommarbete till gräsrika marker på större eller mindre avstånd från den egentliga jordbruksbygden, där huvudgården ligger.
 5. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 6. bete sig

  bete´ sig verb betedde betett, pres. beter ORDLED: be-ter SUBST.: beteende
  Svensk ordbok
 7. förargad

  förargad [-ar´j-] adj. förargat ORDLED: för-arg-ad
  Svensk ordbok
 8. kroka

  kro`ka verb ~de ~t ORDLED: krok-ar SUBST.: krokande, krokning
  Svensk ordbok
 9. ställe

  ställ`e subst. ~t ~n ORDLED: ställ-et
  Svensk ordbok