1. luftspegling

  luftspegling, optiskt fenomen i atmosfären betingat av ljusets brytning och reflexion vid extrem temperaturvariation med höjden i de lägre luftskikten.
 2. Hunters sjukdom

  Hunters sjukdom, Hunters syndrom, en sällsynt, ärftligt betingad ämnesomsättningsrubbning.
 3. astasi

  astasi, psykiskt betingad oförmåga att stå.
 4. indikator

  indikator, organism som genom sin existens anger att vissa betingelser föreligger i en viss miljö, se bioindikator.
 5. makrosociologi

  makrosociologi, studiet av större sociala system som samhällen, institutioner, organisationer, kollektiv.
 6. askhalt

  askhalt, den återstående mängd obrännbara ämnen som erhålls vid fullständig förbränning av olika material under givna betingelser.
 7. lymfom

  lymfom, äldre benämning på alla typer av långvariga lymfkörtelförstoringar, inklusive sådana som är betingade av inflammation.
 8. psykalgi

  psykalgi, psykiskt betingad smärta.
 9. baskatalys

  baskatalys, fenomen som betingas av att hastigheten för en kemisk reaktion ökar genom tillsats av en bas utan att denna deltar i reaktionen.
 10. antiaromatiska föreningar

  antiaromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vilkas elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av instabilitet.