1. beting

  beting, avtalad ersättning för i förväg särskilt avgränsad arbetsuppgift (t.ex. städning av viss golvyta); uttrycker används ibland med syftning på själva arbetsuppgiften.
 2. tillräcklig betingelse

  tillräcklig betingelse, tillräckligt villkor , förutsättning, säg A, för att något annat, B, skall gälla eller ske, vilket innebär att om A är uppfyllt så gäller också B, dvs.
 3. nödvändig betingelse

  nödvändig betingelse, nödvändigt villkor , anger en förutsättning som måste vara uppfylld för att något skall gälla eller ske, såsom att ha tillgång till syre för att kunna leva.
 4. betingad sannolikhet

  betingad sannolikhet, sannolikheten för en händelse när man vet att en annan händelse inträffat.
 5. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.
 6. betingelse

  beting´else subst. ~n ~r ORDLED: be-ting-els-en
  Svensk ordbok
 7. betinga

  beting´a verb ~de ~t ORDLED: be-ting-ar SUBST.: betingande; betingelse (till 1)
  Svensk ordbok
 8. beting

  2be`ting subst. ~en ~ar ORDLED: bet-ing-en
  Svensk ordbok
 9. betingad

  beting´ad adj. betingat ORDLED: be-ting-ad
  Svensk ordbok
 10. beting

  1beting´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-ting-et
  Svensk ordbok