1. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 2. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 3. växtgeografi

  växtgeografi, vetenskapen om vegetationens, växtsamhällenas och de enskilda arternas utbredning och beroende av geografisk miljö.
 4. odlingsgräns

  odlingsgräns, kulturgräns, den av klimatet betingade (tänkta) yttersta gränsen för regelbunden odling av kulturväxter.
 5. leverkoma

  leverkoma, medvetslöshet betingad av svår leversjukdom.
 6. glutenintolerans

  glutenintolerans, genetiskt betingad rubbning av toleransen gentemot intagen gluten.
 7. alruna

  alruna, Mandragora officinarum, art i familjen potatisväxter som hör hemma i medelhavsområdet.

 8. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 9. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 10. plastisk våg

  plastisk våg, mekaniskt betingad våg som utbreder sig i ett material och har så stor amplitud att deformationen i materialet blir permanent.