1. malmficka

  malmficka, i geologin en lokal ansamling av malm eller malmmineral.
 2. reproduktion

  reproduktion, upprepning av en undersökning eller ett experiment under identiska betingelser i avsikt att bekräfta ett vetenskapligt resultat.
 3. glaukofanskiffer

  glaukofanskiffer, metamorf, mörkt grålila bergart, en typ av blåskiffer, vars färg betingas av det rikligt förekommande glaukofan.
 4. Hurlers sjukdom

  Hurlers sjukdom, en sällsynt, ärftligt betingad ämnesomsättningsrubbning.
 5. försäkringsneuros

  försäkringsneuros, ränteneuros, äldre benämningar på ett tillstånd med kroppsliga symtom som är psykiskt betingade och som numera kallas psykogen pålagring, se somatiseringssyndrom.
 6. proteom

  proteom, den totala uppsättningen polypeptider som bildas i en cell eller en del av en cell under olika betingelser.
 7. sydbuddhism

  sydbuddhism, en (historiskt oegentlig) geografiskt betingad benämning på hinayana, framför allt theravada, i kontrast till nordbuddhismen (mahayana).
 8. subjektiv risk

  subjektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.
 9. dysbasi

  dysbasi, svårighet att gå; medicinsk term för en psykiskt betingad funktionsrubbning.
 10. geraniol

  geraniol, en terpenalkohol som finns i många eteriska oljor och betingar deras rosenlukt.