1. P.G. Wodehouse

  Wodehouse, Sir Pelham Grenville, 1881–1975, brittisk författare.
 2. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 3. ordstäv

  ordstäv, tidigare en synonym till ordspråk men numera en svensk folkloristisk term för den speciella form av epigrammatisk folkdiktning som består av ett citat med anföringssats, lagt i munnen på en vanligtvis anonym person.
 4. Arto Paasilinna

  Paasilinna, Arto, 1942–2018, finsk författare.

 5. herrgård

  herrgård, herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman.
 6. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 7. Harold Pinter

  Pinter, Harold, född 10 oktober 1930, död 24 december 2008, brittisk dramatiker, poet, skådespelare och regissör, Nobelpristagare i litteratur 2005.
 8. fonetik

  fonetik, en vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av människans tal.
 9. Olof Rudbeck

  Rudbeck, Olof (Olaus), d.ä., döpt 12 december 1630, död 17 september 1702, naturforskare, historiker m.m.; jämför släktartikel Rudbeck.

 10. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.