1. servilitet

  servilite´t subst. ~en ORDLED: serv-il-itet-en
  Svensk ordbok
 2. herrbetjänt

  herr`betjänt subst. ~en ~er ORDLED: herr--be-tjänt-en
  Svensk ordbok
 3. hejduk

  hej`duk subst. ~en ~ar ORDLED: hejduk-en
  Svensk ordbok
 4. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok
 5. butler

  butler [but´- el. bat´-] subst. ~n ~s
  Svensk ordbok
 6. onådig

  o`nådig adj. ~t ORDLED: o--nåd-ig
  Svensk ordbok
 7. lakej

  lakej [-kej´] subst. ~en ~er ORDLED: lak-ej-en
  Svensk ordbok
 8. salongskomedi

  salongskomedi [-åŋ`s-] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: sal-ongs--kom-ed-in
  Svensk ordbok
 9. ledsaga

  le`dsaga verb ~de ~t ORDLED: led--sag-ar SUBST.: ledsagande, ledsagning
  Svensk ordbok
 10. fabel

  fa´bel subst. ~n fabler ORDLED: fabl-er
  Svensk ordbok