1. betongfärg

  betongfärg, färg med bindemedel som är alkaliresistenta och som dessutom har bra inträngningsförmåga.
 2. betoning

  betoning, fonetisk term.
 3. betongbestämmelser

  betongbestämmelser, BBK, av statliga myndigheter, sedan 1989 Boverket, fastställda normer och bestämmelser för utformning, konstruktion och utförande av betongkonstruktioner.
 4. betongsprutning

  betongsprutning, metod att anbringa betong på t.ex. bergytor och gamla betongkonstruktioner.
 5. betonikor

  betonikor, Betonica, släkte kransblommiga växter som förekommer i tempererade trakter, i medelhavsområdet och i Främre Orienten.
 6. betongglas

  betongglas, pressade glasblock vilka används som byggelement ingjutna i betongväggar.
 7. betongelement

  betongelement, sammanfattande benämning på fabrikstillverkade betongprodukter som pelare, balkar, balkonger, trappor samt bjälklags-, källar-, vägg-, fasad- och takelement.
 8. betongblock

  betongblock, byggelement av betong.
 9. betor

  betor, Beta, släkte amarantväxter som förekommer i Europa, Främre Orienten och Afrika.
 10. Betongvaruindustrin

  Betongvaruindustrin, tidigare Betongvaruindustrins Riksförbund, BR, den samlande organisationen för den svenska betongvaruindustrins branschföreningar (Betongelementföreningen, Betongrörföreningen, Elementmontageföreningen, Markbetongföreningen och Takpanneföreningen).