1. armerad betong

  armerad betong är ett mycket vanligt byggnadsmaterial.
 2. förspänd betong

  förspänd betong, spännbetong, typ av armerad betong där armeringen spänns upp mot betongen.
 3. cement- och betongvaruindustri

  cement- och betongvaruindustri, de delar av byggnadsmaterialindustrin som producerar cement och därav förädlat stommaterial av betong för den inhemska marknaden.
 4. Sveriges Betodlares Centralförening u.p.a.

  Sveriges Betodlares Centralförening u.p.a., topporganisation för fem lokala betodlarföreningar omfattande samtliga 5 000 sockerbetsodlare i landet.
 5. Gilbert Hernandez

  Hernandez, Gilbert, signaturen Beto, född 1957, amerikansk serieskapare, bror till Jaime Hernandez.