1. betsning

  betsning, behandling med bets.
 2. björk

  björk, träslaget från glasbjörk och vårtbjörk.
 3. bets

  bets, färgämne löst i vatten eller alkohol.
 4. ytbehandling

  ytbehandling, behandling av ytan på ett material eller ett föremål av estetiska skäl, dvs. för att få en visuellt tilltalande yta, eller av beständighetsskäl, dvs. för att få en yta som kan motstå mekanisk eller kemisk påverkan.
 5. betsa

  bet`sa verb ~de ~t ORDLED: bets-ar SUBST.: betsande, betsning
  Svensk ordbok