1. diftong

  diftong, vokalljud som glider från en klangfärg till en annan inom en och samma stavelse.
 2. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.

 3. strukturell lingvistik

  strukturell lingvistik, strukturlingvistik, språkvetenskap som ser språk som system av enheter eller strukturer på olika nivåer.

 4. grafem

  grafem, minsta betydelseskiljande enhet i ett skriftsystem, ungefär motsvarande bokstav.
 5. tonem

  tonem, detsamma som tonaccent, särskilt när denna fungerar som tonalt fonem, dvs. där tonhöjdsförloppet är betydelseskiljande såsom i svenska Polen (accent 1) gentemot pålen (accent 2).
 6. emic

  emic och etic, ett begreppspar som anger två olika analytiska förhållningssätt inom kultur- och socialantropologin.
 7. klickspråk

  klickspråk, språk som utnyttjar klickljud i betydelseskiljande syfte.
 8. transkription

  transkription, inom språkvetenskapen term för att en text som ursprungligen är skriven med en viss skrift skrivs om med en annan eller att talat språk skrivs ned.
 9. bokstavsskrift

  bokstavsskrift, skriftsystem med bokstäver som oftast motsvarar fonem, dvs. de minsta betydelseskiljande enheterna i talat språk.
 10. allograf

  allograf, variant av ett grafem som inte är betydelseskiljande, till exempel R och r.