1. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 2. kirem

  kirem, den minsta betydelseskiljande enheten i manuella (gestbaserade) språk.
 3. burmesiska

  burmesiska, yipho-burmanskt språk inom den tibetoburmanska språkgruppen.

 4. athapaskiska

  athapaskiska, gren av språkfamiljen na-dene i Nordamerika.

 5. papuaspråk

  papuaspråk, språk som talas i ett område i västra Oceanien, från Halmaheraöarna, Alor och delar av ön Timor i väster till Nya Georgien i västra Salomonöarna i öster.
 6. austroasiatiska språk

  austroasiatiska språk, omkring 150 språk som kan indelas i två huvudgrenar: mundaspråk och mon–khmerspråk.

 7. ordton

  ordton, tonhöjdsförlopp som karakteriserar ord och som har betydelseskiljande funktion, t.ex. rikskinesiskans fyra toner (jämför kinesiska).
 8. bai

  bai, minjia, sinotibetanskt språk med knappt 1 miljon talare i Yunnanprovinsen i Kina.
 9. stämbandsklusil

  stämbandsklusil, glottal klusil , konsonant som bildas genom att stämbanden för ett ögonblick spärrar av luftströmmen från lungorna.
 10. palatalisering

  palatalisering, muljering, tillägg av ett j-liknande biljud till en konsonant med annan, väsentligen samtidig, primär artikulation.