1. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).

 2. fonetik

  fonetik, en vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av människans tal.
 3. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Kanada, Finland och Sverige.

 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 5. ryska

  ryska, östslaviskt språk.

 6. grafonomi

  grafonomi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: grafo-nom-in
  Svensk ordbok
 7. tonem

  tone´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ton-em-et
  Svensk ordbok
 8. grafem

  grafe´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: graf-em-et
  Svensk ordbok
 9. kvantitet

  kvantite´t subst. ~en ~er ORDLED: kvant-itet-en
  Svensk ordbok
 10. fonem

  fone´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fon-em-et
  Svensk ordbok