1. beundransvärd

  beun`dransvärd adj. beundransvärt ORDLED: be-undr-ans--värd
  Svensk ordbok
 2. beundran

  beun´dran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: be-undr-an
  Svensk ordbok
 3. Gunnar Sträng

  Sträng, Gunnar, född 23 december 1906, död 7 mars 1992, politiker (socialdemokrat), statsråd 1945–76, riksdagsman 1946–85 (första kammaren till och med 1970).
 4. Boscoreale

  Boscoreale, ort i närheten av Pompeji, Italien.
 5. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 6. devot

  devot, strängt religiös; skenhelig; underdånig, fjäskig, som uttrycker okritisk beundran.
 7. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 8. Carlotta Grisi

  Grisi, Carlotta, 1819–99, italiensk ballerina, kusin till Giulia G. G. upptäcktes av Jules Perrot och fick sitt genombrott på Parisoperan 1841 i baletten ”Giselle”, som skräddarsytts för henne av koreograferna Coralli och Perrot.
 9. Francesco Flora

  Flora, Francesco, 1891–1962, italiensk litteraturhistoriker och kritiker.
 10. Antinous

  Antinous, den romerske kejsaren Hadrianus favorit, mötte drunkningsdöden i Nilen 130 e.Kr.