1. Caspar David Friedrich

  Caspar David Friedrich var en tysk konstnär som föddes 1774 och dog 1840.
 2. idol

  idol är en hjälte, en favorit, en stjärna eller en förebild, det vill säga någon som man beundrar mycket.
 3. Charles Meryon

  Meryon, Charles, 1821–68, fransk tecknare och grafiker.
 4. Doryforos

  Doryforos, Spjutbäraren, den grekiske skulptören Polykleitos mest kända verk, bevarat i ett stort antal kopior.
 5. Thomas More

  More (latin Morus), Sir Thomas, född 1477 eller 1478, död 1535, engelsk politiker och författare; helgon.
 6. propagandafilm

  propagandafilm, film gjord för att övertala åskådaren att inta eller känna motvilja mot en viss ståndpunkt, företrädesvis av ideologiskt och politiskt slag.

 7. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 8. Eyvind Astrup

  Astrup, Eyvind, 1871–95, norsk polarforskare som tillsammans med Robert Peary företog två Grönlandsexpeditioner 1891–92 och 1893–94.
 9. Longos

  Longos, 100-talet e.Kr, grekisk författare.
 10. Riddarhuset

  Riddarhuset, den svenska adelns palats, beläget i Gamla stan i Stockholm.