1. August Palme

  Palme, August, 1856–1924, skådespelare, vid Dramaten 1885–1921; jämför släktartikel Palme.
 2. acceptabilitet

  acceptabilitet, godtagbarhet, begrepp inom generativ språkteori.
 3. Jacques Vaché

  Vaché, Jacques, 1896–1919, fransk författare och journalist.
 4. Sofron

  Sofron , ca 470–ca 400 f.Kr., grekisk diktare från Syrakusa.

 5. Oskar

  Oskar, Oscar, mansnamn av engelskt ursprung; äldst ett iriskt namn, som har antagits vara en sammansättning av os ’hjort’ och cara ’vän’.
 6. Don Rosa

  Rosa, Don, född 1951, amerikansk serieskapare.
 7. fanzine

  fanzine, ursprungligen benämning på tidskrift utgiven av science fiction-entusiaster.
 8. Siegfried Wagner

  Wagner, Siegfried, 1869–1930, tysk tonsättare och dirigent, son till Richard och Cosima Wagner.
 9. verbalsubstantiv

  verbalsubstantiv, substantiv som är avlett av ett verb.
 10. Georg Herwegh

  Herwegh, Georg, 1817–75, tysk författare.