1. utskrivning

  utskrivning, tidigare benämning på tvångsvis inskrivning och anställning av manskap för krigsmaktens behov.
 2. landstorm

  landstorm, äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i folkuppbåd eller territorialförsvar.
 3. härordning

  härordning, en av statsmakterna fastställd plan för härens (lantförsvarets, arméns) organisation och utveckling under viss tidsperiod.
 4. Sånga mo

  Sånga mo, 10 km öster om Sollefteå, Ångermanland, blev 1846 mötes- och övningsplats för beväringen inom Västernorrlands län, från 1853 Västernorrlands (bevärings)-bataljon, från 1893 Västernorrlands regemente (I 21).
 5. sluring

  sluring, enkel soppa av kött- eller fläskspad, korngryn och potatis och/eller kål, ofta serverad beväringar och fångar.
 6. stampersonal

  stampersonal, tidigare benämning på försvarsmaktens militära yrkespersonal.
 7. Blekinge bataljon

  Blekinge bataljon, I 30, arméförband uppsatt 1886 som stam för utbildning av Blekinge läns beväring, med befäl från det indragna Marinregementet.
 8. lantvärn

  lantvärn, äldre form för värnplikt.
 9. Eksjö

  Eksjö, kommun och tätort i Småland (Jönköpings län).

 10. heraldik

  heraldik, vetenskap om sköldemärken och deras tillbehör.