1. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.

 2. maya

  maya var ett av de tre folk i Mexiko och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. Bath

  Bath är en stad i sydvästra England i Storbritannien med nästan 100 000 invånare.