1. Olof Lagercrantz

  Lagercrantz, Olof, född 10 mars 1911, död 23 juli 2002, författare, kritiker och publicist, medarbetare i Svenska Dagbladet 1940–51 och BLM 1942–50, chef för Dagens Nyheters kulturavdelning 1951–60, en av DN:s chefredaktörer 1960–75; jämför släktartikel Lagercrantz.
 2. Mahabharata

  Mahabharata, Mahābhārata, fornindiskt epos på sanskrit i 18 delar, vilket traditionen tillskriver Vyasa men vars tillkomsttid sträcker sig över flera århundraden.
 3. bedjande

  1be`djande adj., ingen böjning ORDLED: bedj-ande
  Svensk ordbok
 4. hårdhjärtad

  hå`rdhjärtad adj. hårdhjärtat ORDLED: hård--hjärt-ad
  Svensk ordbok
 5. obeveklig

  o`beveklig adj. ~t ORDLED: o--be-vek-lig
  Svensk ordbok
 6. obönhörlig

  o`bönhörlig adj. ~t ORDLED: o--bön-hör-lig
  Svensk ordbok
 7. hårding

  hå`rding subst. ~en ~ar ORDLED: hård-ing-en
  Svensk ordbok
 8. tigga

  tigg`a verb tiggde tiggt, pres. tigger ORDLED: tigg-er SUBST.: tiggande; tiggeri
  Svensk ordbok
 9. vek

  vek adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. öde

  1ö`de subst. ~t ~n ORDLED: öd-et
  Svensk ordbok