1. bibana

  bi`bana subst. ~n bibanor ORDLED: bi--ban-an
  Svensk ordbok
 2. Roslagsbanan

  Roslagsbanan, Sveriges enda smalspåriga järnväg med reguljär trafik med sträckning Stockholm Östra–Kårsta samt bibanorna Djursholms Ösby–Näsbypark och Roslags Näsby–Österskär.
 3. Västkustbanan

  Västkustbanan, järnvägslinje för person- och godstrafik på sträckan Göteborg–Lund(–Malmö) över Halmstad–Helsingborg, cirka 300 km lång.
 4. TGOJ AB

  TGOJ AB, ursprungligen Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, järnvägsföretag som historiskt trafikerat sträckan Ludvika–Eskilstuna–Oxelösund med bibanor, som mest 302 km.
 5. BAM

  BAM, Bajkal–Amur-Magistral, Bajkal–Amur-järnvägen, rysk järnvägslinje mellan Ust-Kut och Komsomolsk na Amure i östra Sibirien; längd 3 145 km.
 6. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 7. Mongoliet

  Mongoliet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och Kina i söder.

 8. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 9. motorvagn

  motorvagn, järnvägsfordon med egen drivning och utrymme för resande och/eller gods.
 10. Konungarnas dal

  Konungarnas dal, benämning på dalgång vid västra Nilstranden nära det forna Thebe (nuvarande Luxor) i Egypten.