1. balansera

  balansera [-aŋse´ra el. -anse´ra] verb ~de ~t ORDLED: bal-ans-er-ar SUBST.: balanserande, balansering
  Svensk ordbok
 2. konservera

  konserve´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-serv-er-ar SUBST.: konserverande, konservering
  Svensk ordbok
 3. kvitta

  kvitt`a verb ~de ~t ORDLED: kvitt-ar SUBST.: kvittande (till 1 och 3), kvittning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 4. balans

  balans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: bal-ans-en
  Svensk ordbok
 5. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok