1. skinnläggning

  skinnläggning, enkel metod för konservering av däggdjur och fåglar.
 2. tryckbegränsningsventil

  tryckbegränsningsventil, ventil som bibehåller trycket uppströms ventilen konstant oberoende av trycket nedströms ventilen och flödet genom ventilen.
 3. syntesradioteleskop

  syntesradioteleskop, radioastronomiskt antennsystem bestående av två eller flera flyttbara antenner vilkas signaler summeras med bibehållen fas i en dator; se apertursyntes.
 4. snäcka

  snäcka, konstruktion i ett mekaniskt ur med uppgift att ge lika kraftmoment till löpverket (hjul och drivar) vid olika fjäderspänning.
 5. naturskog

  naturskog, skog som bildats och vidmakthålls genom självföryngring och även i övrigt bibehåller naturliga drag i markbildning, växtliv och djurliv, men som ändå inte behöver vara orörd urskog.
 6. pälsberedning

  pälsberedning, mekaniska och kemiska processer för behandling av hudar och skinn samtidigt som pälsen bibehålls och tillförs önskade egenskaper.
 7. tenor

  tenor, i gregoriansk sång den recitationston (tuba) som upprepas stavelse efter stavelse.
 8. tryckreduceringsventil

  tryckreduceringsventil, tryckregulator , ventil som bibehåller trycket nedströms ventilen konstant, oberoende av trycket uppströms ventilen och flödet genom ventilen.
 9. allomorfi

  allomorfi, paramorfi, egenskapen hos ett mineral (en kristall) att ändra sin kristallstruktur men ändå bibehålla såväl kristallform som kemisk sammansättning.
 10. bortträngning

  bortträngning, förträngning, ett centralt dynamiskt begrepp inom psykoanalysen.