1. harmonisering av lag/föreskrift

  harmonisering av lag/föreskrift, term inom EU-rätten som vanligen innebär att de nationella reglerna i medlemsländerna närmar sig varandra, antingen i så stor utsträckning att de nationella reglerna upphävs (unifiering) eller att vissa nationella regler bibehålls men underkastas gemensamt beslutade krav (approximering).
 2. pitemål

  pitemål, dialekt som talas på landsbygden i Piteå gamla socken i Norrbotten.
 3. Gustaf Regnér

  Regnér, Gustaf, 1748–1819, tidningsman och kritiker.
 4. reservation

  reservation, avvikande mening, markering av att man inte instämmer i ett visst beslut.
 5. tvåstegsframkallning

  tvåstegsframkallning, filmframkallningsmetod som med bibehållen kontrast och kornighet maximalt utnyttjar filmens känslighet.
 6. kattguld

  kattguld, vittrad glimmer (biotit).
 7. täckodling

  täckodling, odling av trädgårdsväxter i något marktäckningsmaterial, t.ex. gräsklipp, halm, barkflis eller vedflis.
 8. färdmotstånd

  färdmotstånd, den kraft som ett framdrivningsmaskineri måste övervinna för att fordonet/farkosten skall bibehålla sin färdhastighet.
 9. S.H-n Orden

  S.H-n Orden, tidigare Sällskapet Hjälpsamheten, välgörenhetsorganisation, instiftad i Stockholm 1875 som en följd av skråväsendets upphörande, med syfte att bibehålla det ekonomiska understöd, t.ex. sjuk- och begravningshjälp, som skråna tidigare gett.
 10. persevant

  persevant, heraldisk befattning vid senmedeltida furstehov med rang efter vapenkungar och härolder.