1. Marine Stewardship Council

  Marine Stewardship Council, MSC, internationell organisation med huvudkontor i London.
 2. eftergulning

  eftergulning, färgförändring hos papper vid exponering i ljus eller efter uppvärmning.
 3. passiv rörelse

  passiv rörelse, rörelse av t.ex. en kroppsdel genom yttre påverkan och utan medverkan av kroppens egna muskler.
 4. PR

  PR, public relations, verksamhet som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma relationer mellan t.ex. ett företag och olika målgrupper, t.ex. kunder.
 5. västliga mullvadssalamandrar

  västliga mullvadssalamandrar, Dicamptodontidae, familj stjärtgroddjur med tre arter i västra USA, från delstaten Washington till norra Kalifornien, där de påträffas i svala bäckar.
 6. banka

  banka, att luta ett flygplan kring dess längdaxel, primärt med skevningsrodren.
 7. Harald Genzmer

  Genzmer, Harald, 1909–2007, tysk tonsättare.
 8. högertrafikomröstningen

  högertrafikomröstningen, rådgivande folkomröstning 16 oktober 1955.
 9. fiskensilage

  fiskensilage , fiskråvara (hel fisk eller avrens) som konserveras genom mjölksyrajäsning och används som fodermedel.
 10. levnadskostnadsindex

  levnadskostnadsindex, index som angav hur många procent ett genomsnittligt hushålls inkomst måste förändras för att det skulle bibehålla en given konsumtionsstandard när varupriserna förändrades.