1. aktionsradie

  aktionsradie, den sträcka som ett flygplan eller fartyg kan tillryggalägga utan bränslepåfyllning i en riktning med bibehållen förmåga att återvända till utgångspunkten och fortfarande ha en viss bränslereserv.
 2. kontrafaner

  kontrafaner, faner som anbringas på baksidan av ett träföremål vars framsida är försett med ytfaner, t.ex. en bordsskiva.
 3. martit

  martit, mineralet hematit då det förekommer som omvandlingsprodukt av mineralet magnetit med bibehållande av dess oktahedrala kristallform.
 4. skinnläggning

  skinnläggning, enkel metod för konservering av däggdjur och fåglar.
 5. tryckbegränsningsventil

  tryckbegränsningsventil, ventil som bibehåller trycket uppströms ventilen konstant oberoende av trycket nedströms ventilen och flödet genom ventilen.
 6. syntesradioteleskop

  syntesradioteleskop, radioastronomiskt antennsystem bestående av två eller flera flyttbara antenner vilkas signaler summeras med bibehållen fas i en dator; se apertursyntes.
 7. banka

  banka, att luta ett flygplan kring dess längdaxel, primärt med skevningsrodren.
 8. heterosis

  heterosis, förbättring av vitalitet, reproduktionsförmåga och andra egenskaper genom korsning av två starkt inavlade stammar inom en djur- eller växtart.
 9. U-rörsbarometer

  U-rörsbarometer, hävarebarometer , instrument för mätning av lufttryck bestående av en kvicksilverbarometer.
 10. Nurhaci

  Nurhaci , 1559–1626, härskare över jurchenfolket (från 1635 kallat manchu) i nordöstra Kina.