1. antistatmedel

  antistatmedel, ämne som tillsätts t.ex. textilier av syntetfiber för att minska elektrostatisk uppladdning eller för att underlätta att laddningar leds bort.
 2. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.

 3. naturskog

  naturskog, skog som bildats och vidmakthålls genom självföryngring och även i övrigt bibehåller naturliga drag i markbildning, växtliv och djurliv, men som ändå inte behöver vara orörd urskog.
 4. pälsberedning

  pälsberedning, mekaniska och kemiska processer för behandling av hudar och skinn samtidigt som pälsen bibehålls och tillförs önskade egenskaper.
 5. tenor

  tenor, i gregoriansk sång den recitationston (tuba) som upprepas stavelse efter stavelse.
 6. tryckreduceringsventil

  tryckreduceringsventil, tryckregulator , ventil som bibehåller trycket nedströms ventilen konstant, oberoende av trycket uppströms ventilen och flödet genom ventilen.
 7. Hongkongavtalet

  Hongkongavtalet, avtal mellan Kina och Storbritannien, undertecknat 19 december 1984.
 8. Axel Gustaf Adlercreutz

  Adlercreutz, Axel Gustaf, 1821–80, politiker, ämbetsman; jämför släktartikel Adlercreutz.
 9. allomorfi

  allomorfi, paramorfi, egenskapen hos ett mineral (en kristall) att ändra sin kristallstruktur men ändå bibehålla såväl kristallform som kemisk sammansättning.
 10. bortträngning

  bortträngning, förträngning, ett centralt dynamiskt begrepp inom psykoanalysen.