1. farthållare

  farthållare, anordning på motorfordon som under färd kan inställas på önskad hastighet och som automatiskt bibehåller denna oberoende av yttre faktorer som vägbanans lutning men snabbt kopplas ur om föraren rör pedaler eller växelspak.
 2. Vaxholms grenadjärregemente

  Vaxholms grenadjärregemente, I 26 , tidigare arméförband uppsatt i Stockholm 1902 som infanteribesättning för Vaxholms fästning.
 3. citatord

  citatord, ord som används i ett låntagande språk med bibehållande av det långivande språkets stavning och uttal, varigenom ordet framstår som främmande i sin nya språkmiljö, t.ex. engelska outsider, fra. rendez-vous och latin status quo i svenskan.
 4. Arne Palmqvist

  Palmqvist, Arne, 1921–2003, kyrkohistoriker, biskop i Härnösands stift 1968–75, i Västerås stift 1975–88.
 5. trofisk

  trofisk, som har samband med näringsförhållanden och vitalitet i en kroppsvävnad.
 6. virke

  virke, trävara, företrädesvis i form av något bearbetad råvara och med i stort sett bibehållen biologisk struktur.
 7. grahamgång

  grahamgång, vilande hakgång för pendelur, uppfunnen 1715 av George Graham.
 8. neoteni

  neoteni, bibehållande av juvenila eller larvala karaktärer hos könsmogna individer, i en del fall permanent ( pedomorfos) och i andra fall temporärt vid vissa miljöförhållanden.
 9. Zenon från Kition

  Zenon från Kition var en grekisk filosof som levde i Athen på 300-talet och tidigt 200-tal före Kristus.
 10. frysdisk

  frysdisk, frysanläggning som används i butiker för att exponera djupfrysta varor till försäljning.