1. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 2. Luther-Bibeln

  Luther-Bibeln, Martin Luthers översättning 1534 av Bibeln till tyska från grundspråken.
 3. Karl XII:s bibel

  Karl XII:s bibel är namnet på en bibel som trycktes 1703.
 4. Barack Obama

  Barack Obama är amerikansk politiker i Demokratiska partiet, USA:s president 2009–2017.

 5. Barnabasevangeliet

  Barnabasevangeliet, en i den islamiska världen vida spridd apokryfisk skrift som vill visa att Jesus förkunnade islams lära och förutsade Muhammeds ankomst.
 6. Eva

  Eva var enligt Bibeln den första kvinna som Gud skapade.
 7. Ostrogbibeln

  Ostrogbibeln , den äldsta kyrkslaviska helbibeln, tryckt i Ostrog, Ukraina, 1580–81 av Ivan Fjodorov.
 8. Israel

  Israel är ett land i Mellanöstern, vid Medelhavets östra kust.

 9. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 10. Maria

  Maria, Martas syster (i Bibeln), se Marta och Maria.