1. bokmåleri

  bokmåleri är målade bilder i böcker och bokrullar som är skrivna eller kopierade för hand.
 2. analogia fidei

  analogia fidei, en grundsats i katolsk teologi: ingen enskild utsaga i Bibeln eller trosläran får tolkas och tillämpas utan hänsyn till hela traditionen (inklusive Bibeln).
 3. kanonhistoria

  kanonhistoria, den process varigenom Bibeln tagit form som avgränsad, religiöst auktoritativ dokumentsamling (till skillnad från de enskilda skrifternas tillkomsthistoria), se Bibeln (Den bibliska skriftsamlingens framväxt).
 4. bibelteologi

  bibelteologi, en gren av bibelvetenskapen med uppgift att systematiskt beskriva Bibelns trosföreställningar.
 5. Bibel 2000

  Bibel 2000, en officiell svensk nyöversättning av Bibeln utkommen år 2000.
 6. Jona

  Jona är huvudpersonen i Jonas bok i Bibeln.
 7. apokalyps

  apokalyps, avslöjande av hemligheter, uppenbarelse, uppenbarelsebok.
 8. Divino afflante Spiritu

  Divino afflante Spiritu (lat., ’När Guds Ande blåser’), encyklika om bibelvetenskapen, utfärdad 1943 av påven Pius XII.
 9. Nya Testamentet

  Nya Testamentet, andra delen av den kristna kyrkans bibel.
 10. Ahasveros

  Ahasveros, omtalad i Bibeln i Esra 4:6 och i Esters bok, är identisk med perserkungen Xerxes.