1. tio budorden

  tio budorden är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva, se tio Guds bud.
 2. Tarsis

  Tarsis, i Bibeln omtalad avlägsen handelsstad, troligen identisk med Tartessos i Spanien.
 3. kanonisk

  kanonisk, religionsvetenskaplig term: en skrift som ett kyrkosamfund räknar till sin kanon, sin version av Bibeln; även allmännare om en religions auktoritativa skriftsamling.
 4. dekalogen

  dekalogen är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva, se tio Guds bud.
 5. Tanakh

  Tanakh är den heliga skriften inom judendomen.
 6. Skriften

  Skriften, Skrifterna, den heliga skrift, olika uttryck för Bibeln.
 7. kristendomsundervisning

  kristendomsundervisning, inom kyrka och skola bedriven undervisning om Bibeln, kristen troslära och kyrkohistoria.
 8. amish

  amish, etnoreligiös grupp av bönder i nordöstra USA; antal ca 150 000, varav 75 % i Pennsylvania, Ohio och Indiana.
 9. Notre-Dame

  Notre-Dame, katedral i Paris, grundad 1163.

 10. myrra

  myrra, gummisekret från vissa arter av släktet Commiphora i familjen myrraväxter.