1. Gabriel

  Gabriel är den främsta av änglarna i judisk, kristen och muslimsk tradition.
 2. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.
 3. änglar

  änglar är andeväsen som anses stå mellan gudar och människor.
 4. Metusalem

  Metusalem, Metushela enligt Första Moseboken 5 den åttonde stamfadern från Adam till Noa.
 5. helig skrift

  helig skrift, klassificerande benämning på böcker som inom en religion har högsta auktoritet, särskilt Bibeln, Tanakh och Koranen.
 6. bibelkommentar

  bibelkommentar, skriftlig utläggning av Bibeln eller delar därav, som fortlöpande diskuterar problem i texten, ger bakgrundsupplysningar och förklarar innebörden.
 7. capitulum

  capitulum, äldre benämning på ett mycket kort avsnitt ur Bibeln, läst vid tidegärdens bönegudstjänster.
 8. kvinnoprästfrågan

  kvinnoprästfrågan, den debatt som gäller kvinnors rätt att inneha prästämbete.
 9. tidshistoria

  tidshistoria, den gren inom bibelexegetiken som klargör miljön omkring och den historiska bakgrunden för de bibliska händelserna och skrifterna.
 10. Gennesaretsjön

  Gennesaretsjön, Galileiska sjön, Tiberiassjön, insjö i norra Israel som ofta nämns i Bibeln, särskilt i Nya Testamentet (evangelierna).