1. bokstav

  bokstav [bo`k- el. bok`-] subst. ~en bokstäver ORDLED: bok--stav-en
  Svensk ordbok
 2. hämta

  häm`ta verb ~de ~t ORDLED: hämt-ar SUBST.: hämtande, hämtning
  Svensk ordbok
 3. svära

  svä`ra äv. svär`ja verb svor svurit svuren svurna, pres. svär äv. svärjer ORDLED: svur-it SUBST.: svär(j)ande
  Svensk ordbok
 4. text

  text subst. ~en ~er ORDLED: text-en
  Svensk ordbok
 5. tolka

  tolka [tål`-] verb ~de ~t ORDLED: tolk-ar SUBST.: tolkande, tolkning
  Svensk ordbok
 6. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok
 7. skrift

  skrift subst. ~en ~er ORDLED: skrift-en
  Svensk ordbok
 8. läsa

  lä`sa verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: läsande, läsning
  Svensk ordbok
 9. vers

  vers subst. ~en, ~er äv. ~ar ORDLED: vers-en
  Svensk ordbok
 10. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok