1. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 2. Karl XII:s bibel

  Karl XII:s bibel är namnet på en bibel som trycktes 1703.
 3. Barack Obama

  Barack Obama är amerikansk politiker i Demokratiska partiet, USA:s president 2009–2017.

 4. Eva

  Eva var enligt Bibeln den första kvinna som Gud skapade.
 5. Israel

  Israel är ett land i Mellanöstern, vid Medelhavets östra kust.

 6. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 7. Mose

  Mose var enligt Bibeln ledare för israeliterna och förde dem bort från Egypten, där de varit slavar.
 8. Michelangelo

  Michelangelo var en italiensk målare, skulptör och arkitekt under renässansen på 1500-talet.
 9. hebréer

  hebréer är ett folk i Gamla Testamentet i Bibeln som levde vid östra Medelhavet.
 10. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.