1. Interpreter’s Bible

  Interpreter’s Bible, The Interpreter’s Bible , bibelkommentar utgiven av Abingdon Press, New York & Nashville; vol. 1–6 (1952–56) behandlar Gamla Testamentet, vol.7–12 (1951–57) Nya Testamentet.
 2. comic bible

  comic bible, bibeltexter som tecknad serie (engelska comics) med inga eller få ord.
 3. Anchor Bible

  Anchor Bible , ett omfattande vetenskapligt kommentarverk till Bibeln inklusive apokryferna, utgivet i New York med början 1964.
 4. Markusevangeliet

  Markusevangeliet, egentligen Evangelium enligt Markus, det andra och troligen äldsta av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 5. Matteusevangeliet

  Matteusevangeliet, egentligen Evangelium enligt Matteus, det första av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 6. Lukasevangeliet

  Lukasevangeliet, egentligen Evangelium enligt Lukas, det tredje av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 7. Matteus

  Matteus, evangelist, enligt den kyrkliga traditionen identisk med den Matteus som var en av Jesu tolv huvudlärjungar (se de tolv) och apostel.
 8. Codex Sinaiticus

  Codex Sinaiticus, grekisk handskrift från 300-talet, innehållande delar av Gamla Testamentet, hela Nya Testamentet samt det s.k. Barnabasbrevet och en del av Hermas ”Herden” (apokryfiska texter från 100-talet e.Kr.).
 9. målarkonst

  målarkonst är konst där man målar med färg på en yta.
 10. targum

  targum, benämning på antikens judiska bibelöversättningar från hebreiska till arameiska, ofta med förklarande och tolkande element.