1. blomma

  blomma kallar vi växter med färgglada kronor som vi odlar i rabatter och köper i blomsteraffärer.
 2. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 3. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 4. mördarbin

  mördarbin, brasilianska bin, korsning mellan afrikanska honungsbin och europeiska honungsbin som uppkom 1957 i Brasilien och snabbt spreds över Sydamerika.
 5. bistick

  bistick, stick av honungsbiets gadd, vilken är ett omvandlat äggläggningsrör som står i förbindelse med en giftkörtel.
 6. gadd

  gadd, ombildad äggläggare hos insektsgruppen gaddsteklar; det betyder att endast honsteklar har gadd och att denna sitter i spetsen av bakkroppen.
 7. bilus

  bilus, Braula coeca, art i flugfamiljen bilöss.
 8. Bernhard von Beskow

  von Beskow, Bernhard, född 22 april 1796, död 17 oktober 1868, friherre, författare, hovman m.m.; jämför släktartikel Beskow.
 9. honungsbi

  honungsbi är en art i insektsfamiljen sociala bin. Arten kallas också vanligt honungsbi eller tambi.
 10. Isle of Wight-sjuka

  Isle of Wight-sjuka, sjukdom som drabbar bin och troligen förorsakas av bikvalstret Acarapis woodi.