1. Waldemar Bonsels

  Bonsels, Waldemar, 1881–1952, tysk författare.
 2. bidans

  bidans, den ”dans” som ett honungsbi utför på en lodrät honungskaka i boet för att för övriga arbetare meddela riktning och avstånd till och kvalitet på en näringskälla.
 3. Semonides

  Semonides (grekiska Sēmōnidēs), 600-talet f.Kr., grekisk diktare som skrev satir och reflexionslyrik på jambiskt och elegiskt versmått.
 4. Johan Carl Hellberg

  Hellberg, Johan Carl, 1815–77, tidningsman, ämbetsman.
 5. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 6. Flugan

  Flugan, Musca, liten stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 7. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 8. fylum

  fy`lum subst., plur. fyla, neutr. ORDLED: fyl-um
  Svensk ordbok
 9. spets

  spets subst. ~en ~ar ORDLED: spets-en
  Svensk ordbok