1. Jan Sandström

  Sandström, Jan, född 25 januari 1954, tonsättare, professor i komposition vid Musikhögskolan i Piteå sedan 1989.
 2. minoritetsbeslut

  minoritetsbeslut, sådant avgörande i ett beslutande organ där en viss utgång blir gällande om en bestämd minoritet av organets ledamöter röstar för densamma.
 3. suffragan

  suffragan, suffraganbiskop biträdande biskop, hjälpbiskop (så bl.a. i anglikanska kyrkor).
 4. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.
 5. grundrekvisit

  grundrekvisit, speciell processrättslig term som ibland används för att beteckna de faktiska omständigheter som tillsammans utgör grund för en parts yrkande och som måste föreligga för att yrkandet skall kunna bifallas.
 6. sak

  sak, inom processrätten benämning på den fråga som är föremål för prövning i en rättegång.
 7. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 8. Oleg Popov

  Popov, Oleg, 1930–2016, rysk clown.

 9. Vilhelm II

  Vilhelm II (nederländska Willem II), 1792–1849, kung av Nederländerna och storhertig av Luxemburg från 1840, son till Vilhelm I.
 10. Henri Troyat

  Troyat, Henri, pseudonym för Lev Tarassov, 1911–2007, fransk författare, född i Ryssland.