1. Arthur Vandenberg

  Vandenberg, Arthur, 1884–1951, amerikansk politiker (republikan), senator från 1928.

 2. George Meredith

  Meredith, George, 1828–1909, brittisk författare.
 3. Joseph Haydn

  Haydn, Joseph, född 31 mars 1732, död 31 maj 1809, österrikisk tonsättare.
 4. Georg Friedrich Händel

  Händel (Handel, Hendel), Georg Friedrich (George Frideric), född 23 februari 1685, död 14 april 1759, tysk-brittisk tonsättare.
 5. begivande

  begi´vande subst. ~t ~n ORDLED: be-giv-and-et
  Svensk ordbok
 6. anklang

  an`klang subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: an--klang
  Svensk ordbok
 7. acklamation

  acklamation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-klam-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. samtycke

  sam`tycke subst. ~t ~n ORDLED: sam--tyck-et
  Svensk ordbok
 9. medgivande

  me`dgivande subst. ~t ~n ORDLED: med--giv-and-et
  Svensk ordbok
 10. kärande

  kä`rande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: kär-and-en
  Svensk ordbok