1. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.
 2. avslag

  avslag, inom den offentliga förvaltningen nekande beslut.
 3. Uppsala domkyrka

  Uppsala domkyrka, Nordens största gotiska kyrkobyggnad.
 4. vapenvägran

  vapenvägran, tidigare benämning på invändning mot att fullgöra vapentjänst enligt värnpliktslagen.
 5. faderskap

  faderskap, den erkända relationen mellan en man och hans barn.
 6. förstahandsyrkande

  förstahandsyrkande, det yrkande käranden eller åklagaren i en rättegång i första hand vill att domstolen ska bifalla, då flera alternativa yrkanden framställts.
 7. bifalla

  bi`falla verb biföll bifallit bifallen bifallna, pres. bifaller ORDLED: bi--fall-er SUBST.: bifallande; bifall
  Svensk ordbok
 8. bifall

  bi`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--fall-et
  Svensk ordbok
 9. Oleg Popov

  Popov, Oleg, 1930–2016, rysk clown.

 10. grundrekvisit

  grundrekvisit, speciell processrättslig term som ibland används för att beteckna de faktiska omständigheter som tillsammans utgör grund för en parts yrkande och som måste föreligga för att yrkandet skall kunna bifallas.